ข้อยกเว้นใดบ้างที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ หนึ่งในสิ่งที่ไม่ว่าใครต่างก็รู้สึกว่า มันเป็นตัวดูดเงินโดยใช่เหตุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์จัดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการทำประกันภัยรยนต์จะช่วยให้ความคุ้มครองของรถยนต์ของคุณ ในทุกกรณี ตั้งแต่อุบัติเหตุ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และความคุ้มครองความเสียหายแก่บุคคลที่สาม โดยในการทำประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งอย่างหลังนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้ตามแบบที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1,ชั้น 2 ,ชั้น 3 ที่แต่ละแบบก็มีการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ที่มีการคุ้มครองสูงสุด เพราะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์ รวมถึงความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ของคุณ นอกจากนี้ก็ยังให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์จากเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน,โจรกรรม,รถคว่ำและไฟไหม้ รวมทั้งความเสียหายอื่นที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์
แม้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้การคุ้มครองที่มากและครอบคลุมเกือบทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่หลายอย่างที่ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวประกอบไปด้วย
1.    ไม่ชำระเบี้ยประกันครบถ้วนตามกำหนด เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดส่งประกันและไม่ชำระตามกำหนด ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้
2.    เมาแล้วขับ ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันมีความผิดที่บริษัทประกันสามารถปฏิเสธการคุ้มครองได้
3.    ติดก๊าซรถยนต์โดยไม่แจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อน ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นำรถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันก็ไม่สามารถเคลมค่าเสียหายกับบริษัทประกันได้
4.    นำรถไปใช้ผิดประเภทรวมทั้งนำรถไปใช้ในเหตุก่อการร้ายหรือนำรถเข้าไปในพื้นที่ที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน
ดังนั้นตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ ท้ายสุดนี้ เมื่อได้อ่านมาจนถึงจุดนี้ เราหวังว่าหลายท่านที่กำลังตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์จะสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยได้อย่างตรงกับความต้องการมากที่สุด และหากใรกำลังมองหาประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ครบครันสำหรับรถยนต์ของคุณ เราขอแนะนำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 AIG ผู้นำด้านการทำประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบไหนก็ตาม คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และหลักทรัพย์ในการประกันตัว ทั้งยังครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม