“การเลือกแบบผู้ขับขี่” กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุณเลือกได้

การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือรูปแบบประกันกัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม นอกจากความเสียหายต่อรถยนต์ ยังรวมไปถึงความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัว  รถยนต์ โดยเกิดจากความเสียหายซึ่งระบุไว้ในตาราง และเป็นความคุ้มครองหลักแล้ว “การเลือกแบบผู้ขับขี่” ถือเป็นรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ผู้ใช้รถยนต์หรือเจ้าของรถยนต์สามามารถเลือกซื้อได้  เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้รถต้องการ

การเลือกแบบผู้ขับขี่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร 

การเลือกแบบผู้ขับขี่ คือรูปแบบกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เจ้าของรถยนต์หรือผู้ทำ ประกันรถยนต์สามารถเลือกซื้อ เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีรูปแบบกรมธรรม์ให้เลือก ดังนี้ 

1.    แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ รูปแบบกรมธรรม์จะคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่เท่านั้น

2.    แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รูปแบบกรมธรรม์จะคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นของบุคคลใด ๆ ก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากผู้อาประกันภัย อันรวมถึงผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ด้วย

3.    แบบผู้ขับขี่อายุมากกว่า 25 และผู้ขับขี่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยผู้ขับขี่ใด ๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยได้ รูปแบบกรมธรรม์จะช่วยให้ผู้ทำประกันได้รับประโยชน์จากการเสียค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง

การเลือกแบบผู้ขับขี่ คือรูปแบบกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 และเป็นความคุ้มครองที่ผู้ทำประกันเลือกซื้อได้ตามความต้องการ เพื่อลดความเสี่ยงภัยจากการใช้รถยนต์ได้ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองที่รอบด้านอยู่แล้วละก็ เราขอแนะนำ ประกันชั้น 1 AIG ผู้นำด้านการประกันรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองครบครัน และจะทำให้คุณอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ขับขี่บนท้องถนน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประกันรถยนต์ AIG